Hospitality (BTEC 3)

Hospitality (BTEC 3)

Hospitality (BTEC 3)

Lielbritānijā akreditēta izglītības programma

 

“BTEC Level 3 National Diploma in Hospitality” ir Lielbritānijas nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija viesmīlībā.

Kvalifikācija ļauj ieņemt šādus amatus – viesu uzņemšanas speciālists, klientu attiecību speciālists, restorāna zāles pārzinis, viesmīlis, pavārs.

Programma izstrādāta Lielbritānijā 2010. gadā, taču jau no 2020. gada septembra tiks ieviesta 2019. gadā aktualizēta programmas versija. Programmas ietvaros tiek apgūta svarīgāko viesmīlības pakalpojumu sniegšana un viesu apkalpošana atbilstoši pasaulē pieņemtiem kvalitātes standartiem.

 
Programmas mācību priekšmeti

  1. gads
 • Viesmīlības industrija (The Hospitality Industry)
 • Viesu apkalpošana viesmīlībā (Providing Customer Service in Hospitality)
 • Izmitināšanas pakalpojumi viesmīlībā (Accommodation Operations in Hospitality)
 • Viesu uzņemšana (Front Office Operations in Hospitality)
 • Ēdināšanas pakalpojumi (Food and Drinks Service)
 • Mūsdienu pasaules virtuve (Contemporary World Food)
 • Uzskaite un atskaite viesmīlībā (Financial Control in Hospitality)
 • Apkalpošanas kvalitātes kontroles principi viesmīlībā (Principles of Supervising Service Performance in Hospitality)
2. gads 
 • Vide un ilgtspēja viesmīlībā (Environment and Sustainability in Hospitality)
 • Pasākumu organizēšana viesmīlībā (Planning and Managing a Hospitality Event)
 • Projekts viesmīlībā (Industry-related Project in Hospitality)

Mācību process un prakse

Programmas apguve aizņems 1,5 gadus jeb 3 semestrus, kuru laikā jāsavāc 120 Lielbritānijas kredītpunkti.

Mācību procesa ietvaros izglītojamie saņem noteikta parauga uzdevumus, kuru izpilda individuāli vai grupās, beigās iesniedzot dažāda veida darbus – referātus, prezentācijas, foto vai video atskaites par praktisko uzdevumu izpildi u.c. Šie darbi veido katra izglītojamā portfolio, kas pierāda sagaidāmo mācīšanās rezultātu sasniegšanu. Izglītojamo vērtēšanu veic gan priekšmeta pedagogs gan neatkarīgs vērtētājs no Lielbritānijas.

Programma tiek daļēji īstenota kā darba vidē balstīta izglītība, kas nozīmē, ka praktiskās mācības atsevišķos priekšmetos notiek reālos viesmīlības uzņēmumos Latvijā vai ārzemēs – Itālijā, Spānijā, Grieķijā, Vācijā u. c. Ārzemju praktisko mācību laikā izglītojamie saņem ikmēneša stipendiju (dzīvošanu un ēdināšanu sedz darba devējs). Uzzināt vairāk par prakses vietām un stipendijām.Programmas beigās jāīsteno praktiskais projekts viesmīlības nozarē.
Mācību maksa

 

Programmas maksa ir 2500 EUR gadā ES pilsoņiem un 3100 EUR gadā citu valstu pilsoņiem. ES pilsoņiem ir iespējams maksāt pa semestriem un mēnešiem.

BTEC programmās tiek piemērota vienreizējā uzņemšanas maksa 500 EUR apmērā par reģistrāciju Edexcel Online sistēmā Lielbritānijā. Uzņemšanas maksa jāveic pēc līguma noslēgšanas. Reģistrēšanās apmācībai ir bezmaksas.

Uzzināt vairāk. 
Programmas akreditācijas dati
 

Programma “BTEC Level 3 National Diploma in HOSPITALITY”, kods 500/8196/2 (National Qualifications Framework (QCF) Qualification), ir akreditēta Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā līdz 31.08.2020. Kopš 2020. gada septembra tiks uzsākta attiecīgās kvalifikācijas aktualizētas programmas īstenošana.

 
BTEC diplomu izsniedz Lielbritānijā un pasaulē lielākā eksaminācijas institūcija – Pearson Education Ltd, kura izstrādā akadēmiskās (Edexcel) un profesionālās (BTEC, LCCI) izglītības programmas, kā arī veic to ietvaros iegūto zināšanu un prasmju pārbaudi vairāk nekā 25 000 izglītības iestāžu Lielbritānijā un vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža ir akreditēts BTEC izglītības centrs kopš 2012.gada.  Uzzināt vairāk.

Latvijā BTEC izglītības programmas tiek uzskatītas par neformālo izglītību, jo BTEC programmu apguves rezultātā netiek izsniegts Latvijas valsts atzīts izglītības dokuments, bet gan Lielbritānijas valsts atzīts izglītības dokuments.


Karjeras un studiju turpināšanas iespējas programmas absolventiem
 

BTEC 3 programma ir arodizglītība, kuru izvēlas tie izglītojamie, kas ir orientēti uz pieprasītas profesijas iegūšanu maksimāli īsā laikā. Programmas absolventiem ir labas nodarbinātības perspektīvas ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo BTEC ir starptautiski atzīts zīmols, kas garantē augstas kvalitātes izglītību. Tāpēc to augstu novērtē gan ārvalstu darba devēji, gan universitātes.

BTEC 3 diploms Lielbritānijā ļauj iestāties koledžas vai augstskolas pirmajā kursā BTEC 5 vai bakalaura programmā tūrisma vai viesmīlības uzņēmumu vadības jomā. Iespējamās izglītības iestādes studijām var atrast, izmantojot Degree Course Finder datu bāzi (nepieciešamības gadījumā jautājiet mūsu studentu servisa darbiniekiem, kā to pareizi izmantot).


Prasības, piesakoties Lielbritānijas profesionālās vidējās izglītības programmās (BTEC -3)

HOTEL SCHOOL izskata potenciālo studentu profilu, novērtējot personas spējas apgūt BTEC programmu. Lai iestātos, jāatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

 • ir iegūta pamatizglītība;
 • ir iegūta profesionālā vai arodizglītība viesmīlības nozarē;
 • ir iegūta darba pieredze viesmīlības nozarē.

Studentiem, kas nav iepriekš pabeiguši kādu izglītības posmu angļu valodā, jāuzrāda angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem vai jāuzrāda IELTS 5.5, vai līdzvērtīgs dokuments.

Komentē

Olga Zvereva

Olga Zvereva

Koledžas padomes priekšsēdētāja, lektore

Šo programmu pamatā izvēlas tie izglītojamie, kuriem nav vidējās izglītības. Viņiem BTEC 3 ir iespēja iegūt gan pieprasītu profesiju viesmīlībā, gan iespēja saņemt izglītības dokumentu, ar kuru vēlāk iespējams turpināt studijas profesionālās augstākās izglītības posmā, piemēram, augstskolā Lielbritānijā.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.