Viesnīcu pakalpojumi (LKI 4)

Viesnīcu pakalpojumi (LKI 4)

Viesnīcu pakalpojumi (LKI 4)

Latvijā akreditēta izglītības programma

 

“Viesnīcu pakalpojumi” ir profesionālās tālākizglītības programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Latvijas 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” (atbilst 4. Latvijas un Eiropas kvalifikācijas ietvarstuktūras līmenim).

Viesnīcu pakalpojumu speciālists koordinē un veic pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izvērtē viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti, ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti. Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību vai strādāt tūrisma un viesmīlības pakalpojumu uzņēmumos.

 

Programmu izstrādāja HOTEL SCHOOL mācībspēki. Programma tika licencēta 2013. gadā. Programmas priekšmetu saturs pēdējo reizi tika aktualizēts 2018. gadā.

 
Programmas mācību priekšmeti
 
1. gads
 • Mūsdienu viesmīlības industrija
 • Profesionālā komunikācija
 • Profesionālā angļu / latviešu valoda
 • Profesionālā spāņu / vācu valoda
 • Patērētāju uzvedības psiholoģija viesmīlībā
 • Viesu uzņemšanas nodaļa
 • Viesnīcas saimniecība
 • Ēdienu un dzērienu nodaļa
 • Mūsdienu gastronomija
 • Viesmīlības uzņēmuma norēķinu operācijas
 • Dokumentu noformēšana
 • Darba likumdošana
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Viesnīcu vadības datorprogrammas
 • Sagāde viesmīlības uzņēmumā
 • Konferenču un banketu nodaļa
2. gads
 • Viesnīcu vadības datorprogrammas
 • Sagāde viesmīlības uzņēmumā
 • Konferenču un banketu nodaļa

Mācību process un prakse
 

Programmas apguve aizņems 1,5 gadus jeb 3 semestrus, kuru laikā paredzētas 960 kontaktstundas. Apmācība iekļauj lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības (piemēram, viesnīcu vadības dartorprogrammu apguvi, kulinārijas meistarklases utt.), kā arī praksi viesnīcās. Tāpat tiek organizētas ekskursijas uz dažādiem viesmīlības uzņēmumiem un nozares profesionāļu vieslekcijas.

 
Jau pirmā semestra beigās ir paredzēta pirmā kvalifikācijas prakse, kas notiek Latvijas (parasti Rīgas centra) vadošo zīmolu viesnīcās – Kempinski, Radisson Blu, Park Inn u.c. Savukārt otrajā mācību gadā tiek nodrošināta apmaksāta otrā kvalifikacijas prakse ārzemju viesnīcās un kūrortos, kuras laikā izglītojamie saņem ikmēneša stipendiju (dzīvošanu un ēdināšanu sedz darba devējs). Uzzināt vairāk par prakses vietām un stipendijām.
Programmas beigās kārtojams kvalifikācijas eksāmens.

Mācību maksa
 

Programmas maksa ir 2100 EUR gadā ES pilsoņiem un 3200 EUR gadā citu valstu pilsoņiem. ES valstu pilsoņiem ir iespējams maksāt pa semestriem un mēnešiem. Reģistrēšanās apmācībai ir bezmaksas. Uzzināt vairāk.


Programmas akreditācijas dati
  Izglītības programma “Viesnīcu pakalpojumi” ir akreditēta līdz 01.12.2020. (licence nr. P-16437, akreditācijas lapa nr. AP 6201). Programmas absolventi saņem valsts atzītu izglītības dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību. Apliecības paraugs.
Karjeras un studiju turpināšanas iespējas programmas absolventiem
 

Iegūtā izglītība ļauj strādāt vietējās un ārzemju viesnīcās un kūrortos, atbildot par pakalpojumu sniegšanu viesiem, kā arī būt nodaļas vadītājam. Saskaņā ar 2017.gada statistiku par programmas absolventiem, 80% no viņiem ir nodarbināti un 65% strādā iegūtajā specialitātē. Daudzi saņem darba piedāvājumu vēl būdami praktikanti. 25% no programmas absolventiem turpina studijas vietējās un ārzemju augstskolās.

Turpinot izglītības ieguvi HOTEL SCHOOL, iespējams saņemt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Viesnīcu pakalpojumu organizators” tikai 1,5 gada laikā!


Uzņemšanas prasības
 

Izglītības programmā uzņem pēc vidējās izglītības ieguves. Potenciāliem izglītojamajiem ir jāprot valoda, kurā notiek apmācība. HOTEL SCHOOL var organizēt mācību valodas pārbaudījumu klātienē vai ar Skype programmas starpniecību.

Skatīt Uzņemšanas noteikumi.

Komentārs  Jekaterina Sadovaja, Studentu Servisa vadītāja:

“Izglītības likumā ir definēts, ka tālākizglītība ir iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām. Līdz ar to programma tiek piedāvāta vidusskolu absolventiem, kuri vēlas iegūt pieprasītu profesiju maksimāli īsā laikā. Kopumā šī programma atbilst profesionālās izglītības vidējai pakāpei.”

Komentē

Jūlija Pasnaka

Jūlija Pasnaka

Koledžas direktore, studiju daļas vadītāja, valdes priekšsēdētāja

Tālākizglītības posmā iegūtos mācīšanās rezultātus ir iespējams atzīt augstākās izglītības studiju programmu ietvaros. Programmas absolventi, kas vēlēsies turpināt studijas virzienā “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” var pretendēt uz uzņemšanu vēlākos studiju posmos.”

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.