ДОЛЖНОСТИ ЛЕКТОРА И ДОЦЕНТА

ДОЛЖНОСТИ ЛЕКТОРА И ДОЦЕНТА

HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz LEKTORA akadēmisko amatu ar ievēlēšanas termiņu 6 gadi.

Uz lektora amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds un kas spēj patstāvīgi lasīt lekciju kursus, vadīt praktiskās nodarbības un seminārus, vadīt studentu zinātniskos darbus, veikt pētniecības darbu. Izņēmuma kārtā uz lektora amatu profila priekšmetos var pretendēt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā un akadēmiskā grāda, ja tai ir vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs tūrisma un viesmīlības nozarē, no kuriem vismaz divi gadi ir nostrādāti vadošā amatā.

Amatam paredzēta nepilna slodze, ar apmaksu pēc stundas tarifa likmes (no 9 EUR par akadēmisko stundu / no 12 EUR stundā) atkarībā no docēto studiju kursu skaita un apjoma.   Amata pretendents var pretendēt maksimāli uz 3 studiju kursiem:

 • “Profesionālā angļu valoda”
 • “Profesionālā spāņu valoda”
 • “Personāla vadība”,
 • “Mūsdienu viesmīlības industrija”
 • “Civilā aizsardzība”
 • “Istabu nodaļas darba organizēšana”
 • “Viesnīcas vadības datorprogrammas”
 • “Ēdienu un dzērienu nodaļas darba organizēšana”
 • “Kvalitātes pārvaldība viesmīlībā”
 • “Sanitārija un higiēna”
 • “Darbiekārtošanās un profesionālā pilnveide”
 • “Viesmīlības pakalpojuma piedāvājuma izstrāde”
 • “Kūrortviesnīcu speciālie pakalpojumi”

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 2021. gada 28. jūnijam jāiesniedz šādi dokumenti (sūtot tos elektroniski uz e-pastu: cv@hotelschool.lv):

 • Koledžas direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē, un studiju kursi (piemēram: “Lektora amats Personāla vadībā”, apstiprinātas diplomu kopijas par augstāko izglītību, akadēmiskajiem un zinātniskajiem grādiem;
 • pēdējo sešu gadu laikā publicēto pētniecisko, metodisko darbu saraksts;
 • dzīves un darba gājums (curriculum vitae – CV );
 • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

 

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz DOCENTA akadēmisko amatu ar ievēlēšanas termiņu 6 gadi.

Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, publikācijas zinātniskajos žurnālos vai izdevumos, publicēti mācību līdzekļi atbilstoši pasniedzamajam studiju priekšmetam, un kurai zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads ir nostrādāts augstskolā. Izņēmuma kārtā uz docenta amatu profila priekšmetos var pretendēt persona bez doktora grāda, ja tai ir maģistra grāds un vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs tūrisma un viesmīlības nozarē, no kuriem vismaz trīs gadi ir nostrādāti vadošā amatā.

Amatam paredzēta nepilna slodze, ar apmaksu pēc stundas tarifa likmes (no 11,25 EUR par akadēmisko stundu / no 15 EUR stundā) atkarībā no docēto studiju kursu skaita un apjoma.   Amata pretendents var pretendēt maksimāli uz 3 studiju kursiem:

 • “Profesionālā angļu valoda”
 • “Profesionālā spāņu valoda”
 • “Personāla vadība”,
 • “Mūsdienu viesmīlības industrija”
 • “Civilā aizsardzība”
 • “Istabu nodaļas darba organizēšana”
 • “Viesnīcas vadības datorprogrammas”
 • “Ēdienu un dzērienu nodaļas darba organizēšana”
 • “Kvalitātes pārvaldība viesmīlībā”
 • “Sanitārija un higiēna”
 • “Darbiekārtošanās un profesionālā pilnveide”
 • “Viesmīlības pakalpojuma piedāvājuma izstrāde”
 • “Kūrortviesnīcu speciālie pakalpojumi”

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 2021. gada 28. jūnijam jāiesniedz šādi dokumenti (sūtot tos elektroniski uz e-pastu: cv@hotelschool.lv):

 • Koledžas direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē, un studiju kursi (piemēram: “Lektora amats Personāla vadībā”, apstiprinātas diplomu kopijas par augstāko izglītību, akadēmiskajiem un zinātniskajiem grādiem;
 • pēdējo sešu gadu laikā publicēto pētniecisko, metodisko darbu saraksts;
 • dzīves un darba gājums (curriculum vitae – CV );
 • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.: 28316242

Piesakoties konkursam pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei, kuras nolūks ir amata pretendentu atbilstības izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu apstrādes pārzinis ir “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža, SIA, Smilšu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālrunis: 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv.

 
Подписаться на рассылку новостей

Мы сообщаем Вам, что данная веб-страница использует собственные, технические и сторонние файлы cookie, для обеспечения удобства использования и гарантирования высокой функциональности страницы. Продолжая просматривать этот веб-сайт, Вы подтверждаете согласие на использование файлов cookie. Узнайте больше об использовании файлов cookie, ознакомившись с политикой конфиденциальности.