Business (BTEC 5)

Business (BTEC 5)

Business (BTEC 5)

Lielbritānijā akreditēta izglītības programma

 

“BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business” ir Lielbritānijas regulēto kvalifikāciju infrastruktūras 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija ar specializāciju biznesa vadības jomā.

Kvalifikācija ļauj ieņemt šādus amatus – uzņēmuma vadītājs, biroja vadītājs, pārdošanas vadītājs, biznesa konsultants.

Programma izstrādāta Lielbritānijā 2016. gadā ar mērķi palīdzēt izkopt profesionālās un personīgas iemaņas, kuras ir nepieciešamas veiksmīgam darbam starptautiskā uzņēmumā. Apmācības ietvaros studenti apgūst starptautisku uzņēmumu darbības principus un attīsta prasmi izmantot globālā tirgus piedāvātas iespējās biznesa peļņas palielināšanai.


Programmas mācību priekšmeti
  1. gads 
 • Uzņēmumi un uzņēmējdarbības ārējā vide (Business and the Business Environment)
 • Mārketinga pamati (Marketing Essentials)
 • Cilvēkresursu pārvaldība (Human Resource Management)
 • Vadības prasmes (Management and Operations)
 • Finanses un grāmatvedība (Management Accounting)
 • Projektu vadība (Managing a Successful Business Project)
 • Uzņēmējdarbība un mazu uzņēmuma vadība (Entrepreneurship and Small Business Management)
 • Komerclikums (Business Law)
2. gads 
 • Organizāciju kultūra (Organisational Behavior)
 • Pārdošanas vadība (Sales Management)
 • Individuālā, komandas un organizācijas izaugsme (Developing Individuals, Teams and Organisations)
 • Investīciju piesaiste (Planning for Growth)
 • Statistika vadītājiem (Statistics for Management)
 • IKT izmantošana uzņēmējdarbībā (Business IT Systems)
 • Pētnieciskais projekts (Research Project)
Lejupielādēt pilnu programmas specifikāciju (Pdf)

Mācību process un prakse
 

Programmas apguve aizņems 2 gadus jeb 4 semestrus, kuru laikā jāsavāc 240 Lielbritānijas kredītpunkti (vienādi ar 120 ECTS jeb 80 Latvijas kredītpunktiem).

Mācību procesa ietvaros studenti saņem noteikta parauga uzdevumus, kuru izpilda individuāli vai grupās, beigās iesniedzot dažāda veida darbus – referātus, prezentācijas, foto vai video atskaites par praktisko uzdevumu izpildi u.c. Šie darbi veido katra studenta portfolio, kas pierāda sagaidāmo mācīšanās rezultātu sasniegšanu. Studentu vērtēšanu veic gan priekšmeta pasniedzējs gan neatkarīgs vērtētājs no Lielbritānijas.

Programmas beigās jāīsteno pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības jomā.

 
Mācību maksa
 

Programmas maksa ir 2500 EUR gadā ES pilsoņiem un 3200 EUR gadā citu valstu pilsoņiem. ES pilsoņiem ir iespējams maksāt pa semestriem un mēnešiem.

BTEC programmās tiek piemērota vienreizējā uzņemšanas maksa 500 EUR apmērā par reģistrāciju Edexcel Online sistēmā Lielbritānijā. Uzņemšanas maksa jāveic pēc līguma noslēgšanas. Reģistrēšanās apmācībai ir bezmaksas.

Uzzināt vairāk. 
Programmas akreditācijas dati
 

Programma “BTEC Level 5 Higher National Diploma in BUSINESS”, kods 601/8365/2 (Ofqual Regulated Qualifications Framework (RQF) Qualification), ir akreditēta Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā līdz 31.08.2024.

Diploma paraugs:
BTEC diplomu izsniedz Lielbritānijā un pasaulē lielākā eksaminācijas institūcija – Pearson Education Ltd, kura izstrādā akadēmiskās (Edexcel) un profesionālās (BTEC, LCCI) izglītības programmas, kā arī veic to ietvaros iegūto zināšanu un prasmju pārbaudi vairāk nekā 25 000 izglītības iestāžu Lielbritānijā un vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža ir akreditēts BTEC izglītības centrs kopš 2012.gada. Uzzināt vairāk.

BTEC programmas priekšrocība ir iespēja saņemt izglītību apliecinošo dokumentu arī par nepilnas programmas apguvi. Savācot 120 kredītpunktus (iespējams 1 gada laikā), studenti var iegūt “BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business”.

Latvijā BTEC izglītības programmas tiek uzskatītas par neformālo izglītību, jo BTEC programmu apguves rezultātā netiek izsniegts Latvijas valsts atzīts izglītības dokuments, bet gan Lielbritānijas valsts atzīts izglītības dokuments.


Karjeras un studiju turpināšanas iespējas programmas absolventiem

 

Iegūtās zināšanas ļauj absolventiem veidot starptautisku karjeru vadības jomā, biznesa administrēšanā, personāla vadībā, marketinga, pārdošanas un finanšu jomā, kā arī attīstīt savu biznesu.

HOTEL SCHOOL ir attīstīts partneraugstskolu tīkls, kurš nodrošina BTEC programmas absolventiem iespēju turpināt studijas Lielbritānijas un Šveices vadošajās augstskolās, iestājoties uzreiz trešajā (pēdējā) bakalaura programmas gadā.

Tāpat ir iespējams iestāties arī citās augstskolās pa tiešo vai izmantojot Degree Course Finder datu bāzi (nepieciešamības gadījumā jautājiet mūsu studentu servisa darbiniekiem, kā to pareizi izmantot).


Uzņemšanas prasības
 

HOTEL SCHOOL izskata potenciālo studentu profilu, novērtējot personas spējas apgūt BTEC programmu. Lai iestātos, jāatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

 • ir iegūta vidējā izglītība;
 • ir iegūta profesionālā vai arodizglītība viesmīlības nozarē;
 • ir iegūta darba pieredze viesmīlības nozarē.

Studentiem, kas nav iepriekš pabeiguši kādu izglītības posmu angļu valodā, jāuzrāda angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem vai jāuzrāda IELTS 5.5, vai līdzvērtīgs dokuments

Uzņemšanas noteikumi BTEC 5 programmās.  


Komentārs
Jūlija Pasnaka, Koledžas direktora p. i.:

“BTEC programmu absolventi, kuri beidz HOTEL SCHOOL, iegūst tādu pašu izglītības dokumentu kā Lielbritānijas koledžu absolventi. Tas ne ar ko neatšķiras un nodrošina tādas pašas iespējas kā britu jauniešiem, tostarp turpināt studijas prestižākajās Lielbritānijas augstskolās. Tanī pat laikā HOTEL SCHOOL studenti ietaupa daudz naudas un var uzsākt starptautiska līmeņa izglītību sev ierastā vidē – tepat Latvijā.”

Komentē

Olga Zvereva

Olga Zvereva

Chair of the College Council, Lecturer

Šī ir ļoti moderna biznesa programma, kas lielā mērā ir līdzīga MBA kursam, tikai pielāgota koledžas līmenim. Programmas fokuss uz konkurētspēju globālā biznesa vidē nodrošinās tās beidzējus ar patiesi pieprasītām zināšanām starptautiskā darba tirgū.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.