Privātuma politika – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Privātuma politika

Sīkdatņu politika

 

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža (turpmāk – HOTEL SCHOOL) mājas lapā www.hotelschool.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies).

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, saglabā lietotāja galaiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē). Sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas ļautu identificēt atsevišķas personas, bet tiek izmantotas, lai identificētu pārlūkprogrammu uz konkrētās ierīces, apkopotu statistikas datus un datus, kuri nepieciešami tīmekļa vietnes darbībai.

HOTEL SCHOOL izmanto sīkdatnes, lai padarītu tās mājas lapas darbību efektīvāku.

Kādas sīkdatnes izmanto HOTEL SCHOOL?

Pastāv divu atšķirīgu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Tās tiek izmantotas dažādām vajadzībām un satur atšķirīga rakstura informāciju.

HOTEL SCHOOL izmanto sesijas sīkdatnes, ko iestata un pārvalda pati tīmekļa vietne, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu.

HOTEL SCHOOL izmanto pastāvīgās sīkdatnes, kuras saglabājas pārlūkprogrammā noteiktu laiku arī pēc sesijas beigām, ja vien lietotājs tās neizdzēš. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, kas tiek izmantota starp apmeklējumiem. Šie dati atļauj tīmekļa vietnēm atpazīt lietotājus, kuri atgriežas, un atbilstoši reaģēt.

Pastāv arī cita veida tehnoloģijas tādas kā pikseļu tagi, web krātuves un citi analogi faili un tehnoloģijas, kuras var veikt līdzīgas funkcijas kā sīkdatņu faili, un, kurus nodrošina trešās puses rīki. Sīkdatņu politikas ietvaros terminu sīkdatnes piemērojam arī analogo tehnoloģiju sīkdatnēm. HOTEL SCHOOL izmanto trešās puses sīkdatnes ērtākai tīmekļa vietnes darbībai, iekšējās statistikas un reklāmas kampaņu veidošanai. No trešo pušu sīkdatnēm HOTEL SCHOOL izmanto:

 1. Google LLC izstrādāto:
 • Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai pēc lietotāja mājaslapas apmeklējuma. Šis rīks ļauj izprast mūsu apmeklētāju uzvedību lapā un iegūt informāciju par mājaslapas apmeklētājiem apkopotā veidā;
 • Google Tag Manager ir rīks, ar kura palīdzību ir iespējams efektīvi pārvaldīt kodus. Rīks nevāc personas datus, bet izsauc citu tagu rašanos, kas var saturēt Jūsu datus;
 • Google Adwords izmanto sīkdatnes, lai atkārtoti pievērstu mājaslapas apmeklētāju uzmanību. Šīs darbības tiek balstītas uz apmeklētāju uzvedību mājaslapas lietošanas laikā;
 1. Facebook Inc. izstrādāto sistēmu Facebook Pixel, lai apkopotu statistiku par mājaslapas apmeklējumu un lietotāju interesēm un uzvedību, un, lai varētu izmērīt tiešsaistes mārketinga pasākumu efektivitāti;
 2. Sociālo kopīgošanu – tā ļauj apmeklētājiem dalīties ar mūsu rakstiem, izmantojot dažādus sociālos tīklus, kā Facebook, Twitter un Draugiem.lv.

Trešās puses rīki nesaglabā personiski identificējošo informāciju, un mājaslapas lietošanas paradumi vienmēr tiek apskatīti apkopotā veidā un anonīmi.

Kā izdzēst sīkdatnes vai bloķēt to uzstādīšanu?

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Pārlūka iestatījumos var arī bloķēt sīkdatnes vai norādīt, lai pirms sīkdatnes saglabāšanas datorā tiktu parādīts brīdinājuma paziņojums. Noklikšķinot uz kādu no saitēm, var iepazīties ar katras pārlūkprogrammas sīkdatņu politiku un to dzēšanas instrukcijām:

 • Pārlūkprogramma Chrome
 • Pārlūkprogramma Mozilla
 • Pārlūkprogramma Opera
 • Pārlūkprogramma Explorer
 • Pārlūkprogramma Safari

Plašāka informācija par sīkdatnēm publicēta mājaslapā www.aboutcookies.org, kurā iespējams atrast detalizētu, neatkarīgu informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes, izmantojot pārlūka uzstādījumus, un, kā dzēst sīkdatnes, kas jau ir datorā.

Atteikties no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, iespējams, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics pārlūkprogrammas opciju opt-out – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Privātuma politika

 

1. Personas datu apstrādes pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža (turpmāk – HOTEL SCHOOL), reģistrācijas numurs: 40103277684, adrese: Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis: (+371) 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un HOTEL SCHOOL iekšējos normatīvajos aktos.

2.2. HOTEL SCHOOL, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk Regula).

2.3. HOTEL SCHOOL nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Personas datu kategorijas

3.1. HOTEL SCHOOL datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā.

3.2. Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem (piemēram, VIIS), vai trešajām personām, piemēram, ārzemju aģentiem.

3.3. Personas datu kategorijas, kuras HOTEL SCHOOL lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

3.3.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;

3.3.2. kontaktinformācija – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3.3.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;

3.3.4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību ilgums, mācību iestāde, izglītības programma, saņemtie vērtējumi, apmeklējums, valodu prasmes dati;

3.3.5. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par nodarbošanos;

3.3.6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba līgumu un tā grozījumiem, dati par darbnespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;

3.3.7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu;

3.3.8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditātes veidu, tautību;

3.3.9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, studiju un mācību maksas, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju un citu maksājumu dati;

3.3.10. ar dalību pasākumos vai projektos saistītie dati – piemēram, dati par piedalīšanos semināros, konferencēs, vasaras skolās, projektos, pasākumos, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;

3.3.11. dati attiecībā uz HOTEL SCHOOL tīmekļa vietņu (www.hotelschool.lv un www.e-hotelschool.lv) apmeklējumu, piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika);

3.3.12. dati par apmierinātību, piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem;

3.3.13. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti HOTEL SCHOOL telpās vai tās rīkotajos pasākumos ārpus HOTEL SCHOOL telpām.

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

4.1. HOTEL SCHOOL datu apstrādes mērķi ir likumiski un saistīti ar izglītības iestādes darbību:

4.1.1. personāla vadība: personālā atlase, pieņemšana darbā, darba līgumu noslēgšana un darba tiesību ievērošana;

4.1.2. finanšu un grāmatvedības pārvaldība: piekļuve informācijai par darbinieku kontiem ar algas izmaksas nolūku, piekļuve informācijai par studējošo / izglītojamo kontiem ar studiju / mācību maksas atgriešanas nolūku;

4.1.3. uzņemšanas un Studiju procesa nodrošināšana: personas dati studiju / mācību / prakses līgumu noslēgšanai, studējošo / izglītojamo reģistrēšanai VIIS, studējošo / izglītojamo personas lietu kārtošanai, ielūgumu noformēšanai uzturēšanas atļaujas pieprasīšanai, reģistrēšanai un pagarināšanai reflektantiem no ārzemēm;

4.1.4. mārketings un klientu attiecību veidošana: potenciālo reflektantu, studējošo / izglītojamo un absolventu kontaktinformācija HOTEL SCHOOL piedāvāto studiju / apmācību, semināru un konferenču reklamēšanai;

4.1.5. statistikas datu vākšana par absolventu nodarbinātību izglītības iestādes darbības kvalitātes pašnovērtēšanas nolūkā;

4.1.6. drošības nodrošināšana telpās un īpašuma aizsardzība: videonovērošanas veidā;

4.1.7. Eiropas Savienības un reģionālo fondu finansēto projektu īstenošana un uzraudzība: personas dati projektu mērķa auditorijas atbilstības noteikšanai, dotācijas / mācību / prakses līgumu noslēgšanai, ar mobilitāti saistīto pakalpojumu iegādei (piemēram, aviobiļešu vai apdrošināšanas polises iegādei un tml.) studējošo / izglītojamo/ personāla mobilitāšu reģistrēšanai Eiropas Komisijas uzturētajā Beneficiary Module sistēmā vai Sabiedrības integrācijas fonda datubāzē, vai citās fondu IT sistēmās atbilstoši projektu prasībām, mobilitātes apliecinājumu sagatavošanai, projektu rezultātu izplatīšanas pasākumu apmeklējuma uzskaitei (piemēram, semināru un konferenču dalībnieku saraksti un parakstu lapas un tml.).

4.1.8. bibliotekāro pakalpojumu sniegšana: bibliotēkas krājumu elektroniskā kataloga uzturēšana, piekļuve digitālajam grāmatām studiju un pētniecības vajadzībām.

4.2. Personas datu apstrāde HOTEL SCHOOL ir atļauta tikai tad, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

4.2.1. saņemta personas datu subjekta piekrišana;

4.2.2. datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

4.2.3. datu apstrāde nepieciešama likumā noteikto HOTEL SCHOOL funkciju veikšanai;

4.2.4. lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. HOTEL SCHOOL var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.

5.2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, HOTEL SCHOOL veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar HOTEL SCHOOL norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

5.3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:

5.3.1. tiesībsargājošajām iestādēm;

5.3.2. Izglītības ministrijai;

5.3.3. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai;

5.3.4. Akadēmiskās informācijas centram;

5.3.5. Izglītības kvalitātes valsts dienestam;

5.3.6. Valsts izglītības satura centram;

5.3.7. Valsts izglītības attīstības aģentūrai;

5.3.8. Valsts ieņēmumu dienestam;

5.3.9. Nodarbinātības valsts aģentūrai;

5.3.10. auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, HOTEL SCHOOL sadarbības partneriem, kas iesaistās HOTEL SCHOOL funkciju izpildē un citiem sadarbības partneriem, kas ir personas datu apstrādātāji;

5.3.11. pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī HOTEL SCHOOL tīmekļvietņu uzturēšanu;

5.3.12. Eiropas Komisijai (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorātam);

5.3.13. Kultūras ministrijai;

5.3.14. Sabiedrības integrācijas fondam.

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

6.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Glabāšanas periods

7.1. HOTEL SCHOOL apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos, kas reglamentē izglītības procesu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais uzglabāšanas periods var atšķirties.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, iesniedzot iesniegumu HOTEL SCHOOL direktoram:

8.1.1. iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta HOTEL SCHOOL personu datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu;

8.1.2. iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu;

8.1.3. pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo.

9. Citi noteikumi

9.1. HOTEL SCHOOL ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju HOTEL SCHOOL tīmekļa vietnēs (www.hotelschool.lv un www.e-hotelschool.lv).

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.