Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā

Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā

Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā

HOTEL SCHOOL Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā (ADULT) sniedz iespēju koledžas izglītojamajiem doties īstermiņa vai ilgtermiņa mācību mobilitātēs, savukārt koledžas personālam – piedalīties kursos un apmācībās jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Erasmus+ asociētajā trešajā valstī.

Projektu īstenošanas rezultātā izglītojamie var uzlabot svešvalodu prasmes, paaugstināt sekmes, paplašināt savas karjeras iespējas, veicināt personības izaugsmi un izpratni par citām kultūrām. Koledžas personāls savukārt iegūst iespēju paaugstināt savu profesionālo kompetenci, izzināt citu valstu izglītošanas praksi, kā arī gūt izpratni par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem gan mācībās, gan karjeras veidošanā.

Vairāk informācijas par projektu īstenošanu var uzzināt Erasmus+ programmas vadlīnijās.


Īstenojamie projekti un akreditācijas dati
Projekts Projekta Numurs Īstenošanas periods
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts pieaugušo izglītības sektorā; KA121-ADU, Erasmus Adult akreditācijas 3. gads 2023-1-LV01-KA121-ADU-000131470 01.06.2023.-31.08.2024.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts pieaugušo izglītības sektorā; KA121-ADU, Erasmus Adult akreditācijas 2. gads 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721 01.06.2022.-31.05.2024.
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts pieaugušo izglītības sektorā; KA121-ADU, Erasmus Adult akreditācijas 1. gads. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170 01.09.2021. – 30.11.2022.
Erasmus akreditācija pieaugušo izglītībā LV01/KA120/ADU/2020/001

2020-1-LV01-KA120-ADU-094540 (EU System Ref)

01.03.2021. (VIAA) / 27.01.2021. (Erasmus) – 31.12.2027.
Akreditācijas dati
  • Erasmus akreditācija pieaugušo izglītībā
  • Akreditācijas tips: Erasmus Accreditation for Adult Education
  • Akreditācijas numurs: 2020-1-LV01-KA120-ADU-094540
  • Līguma numurs: 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170
  • Sākuma datums: 27.01.2021.
  • Beigu datums: 31.12.2027.

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas Erasmus+ projektu īstenošanas organizācijas ID ir E10176704.


Projektu jaunumi

Dalībnieku atlases konkursi
Erasmus Adult Learner Mobility 2024, Call 1” (No. 2023-1-LV01-KA121-ADU-000131470)
Erasmus Adult Learner Mobility 2024, Call 1” (No. 2023-1-LV01-KA121-ADU-000131470)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina Erasmus pieaugušo izglītojamo mobilitāšu dalībnieku atlases 1. kārtu dalībai pieaugušo izglītojamo individuālā mācību mobilitātē Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-ADU-000131470 ietvaros periodā no 10.05.2024. līdz 31.08.2024. Visi dalībnieki tiks atlasīti, kuriem ir mazāk iespēju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 5. aprīlis.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 2: Teaching or training assignments” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)
Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 2: Teaching or training assignments” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam Erasmus+ programmas līdzfinansētajām pieaugušo izglītības speciālistu starptautiskajām mobilitātēm, kas norisināsies no 2024. gada 10. februāra līdz 2024. gada 31. maijam projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721 ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 22. janvāris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Learner Mobility Call 2 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 2 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina Erasmus pieaugušo izglītojamo mobilitāšu dalībnieku atlases 2. kārtu dalībai konkursā “Pieaugušo izglītojamo individuālā mācību mobilitāte” Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721 ietvaros laika posmā no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. janvārim.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 9. oktobris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)
Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ finansētajām Mobilitātes aktivitātēm pieaugušo izglītības speciālistiem: nodarbību vadīšana no 2023. gada 14. marta līdz 2023. gada 30. augustam Erasmus+ pieaugušo izglītības (ADULT) projektā KA1 2022 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 10. marts.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Learner Mobility Call 1 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 1 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina Erasmus pieaugušo izglītojamo mobilitāšu dalībnieku atlases 1. kārtu dalībai konkursā “Pieaugušo izglītojamo individuālā mācību mobilitāte” Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000055721 ietvaros periodā no 01.03.2023. līdz 10.03.2023.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 10. marts.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Learner Mobility Call 4 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 4 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)

Cienījamie pieaugušo izglītības apguvēji – ukraiņu civiliedzīvotāji, kuri bēg no kara: HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 4. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Individuālajām pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitātēm no 2022. gada septembra līdz 2022. gada oktobrim Erasmus pieaugušo izglītības projektā KA1 2021 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. septembris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

 
Erasmus Adult Learner Mobility Call 3 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 3 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izglītojamajiem, kuri piedalījās 1. un 2. uzsaukumā, izsludina 3. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Individuālajām pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitātēm no 2022. gada 14. jūlija līdz 2022. gada 12. augustam Erasmus pieaugušo izglītības projektā KA1 2021 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 12. jūlijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

 
Erasmus Adult Learner Mobility Call 2 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 2 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Individuālajām pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitātēm no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus pieaugušo izglītības (ADULT) projektā KA1 2021 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 31. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)
Erasmus Adult Teaching Staff Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ finansētajām Mobilitātes aktivitātēm pieaugušo izglītības speciālistiem: nodarbību vadīšana no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus+ pieaugušo izglītības (ADULT) projektā KA1 2021 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus Adult Learner Mobility Call 1 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)
Erasmus Adult Learner Mobility Call 1 “Individual learning mobility of adult learners” (No. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Individuālajām pieaugušo izglītības apguvēju mācību mobilitātēm no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus pieaugušo izglītības (ADULT) projektā KA1 2021 “Adult Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-ADU-000006170.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!


Erasmus+ projektu īstenošanu regulējošie dokumenti

Erasmus+ projekti pieaugušo izglītībā tiek īstenoti saskaņā ar šādiem dokumentiem:


Kontaktpersona par Erasmus+ projektu īstenošanu
Olga Zvereva
Olga Zvereva

Koledžas padomes priekšsēdētāja, Attīstības direktore

E-pasts: olga@hotelschool.lv

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.