Erasmus+ projekti profesionālajā izglītībā un apmācībā – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Erasmus+ projekti profesionālajā izglītībā un apmācībā

Erasmus+ projekti profesionālajā izglītībā un apmācībā

Erasmus+ projekti profesionālajā izglītībā un apmācībā

HOTEL SCHOOL īstenotie Erasmus + projekti profesionālajā izglītībā un apmācībā (VET) sniedz iespēju koledžas izglītojamajiem doties īstermiņa vai ilgtermiņa mācību mobilitātēs, savukārt koledžas personālam – piedalīties kursos un apmācībās jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Erasmus+ asociētajā trešajā valstī.

Projektu īstenošanas rezultātā izglītojamie var uzlabot svešvalodu prasmes, paaugstināt sekmes, paplašināt savas karjeras iespējas, veicināt personības izaugsmi un izpratni par citām kultūrām. Koledžas personāls savukārt iegūst iespēju paaugstināt savu profesionālo kompetenci, izzināt citu valstu izglītošanas praksi, kā arī gūt izpratni par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem gan mācībās, gan karjeras veidošanā.

Vairāk informācijas par projektu īstenošanu var uzzināt Erasmus+ programmas vadlīnijās.


Īstenojamie projekti un akreditācijas dati
Projekts Projekta Numurs Īstenošanas periods
Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projekts KA1 2023 “VET Education Mobility”, Erasmus VET akreditācijas 3. gads 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739 01.06.2023.-31.08.2024.
Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projekts KA1 2022 “VET Education Mobility”, Erasmus VET akreditācijas 2. gads 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728 01.06.2022.-31.05.2024.
Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projekts KA1 2021 “VET Education Mobility”, Erasmus VET akreditācijas 1. gads 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163 01.09.2021. – 30.11.2022.
Akreditācijas dati
 • Akreditācijas tips: Erasmus Accreditation for Vocational Education and Training
 • Akreditācijas numurs: 2020-1-LV01-KA120-VET-094506
 • Līguma numurs: 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163
 • Sākuma datums: 27.01.2021.
 • Beigu datums: 31.12.2027.

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas Erasmus+ projektu īstenošanas organizācijas ID ir E10176704.


VET projektu jaunumi

Dalībnieku atlases konkursi
Erasmus VET Specialist Mobility Call 1 (No. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739)
Erasmus VET Specialist Mobility Call 1 (No. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam  Erasmus+ programmas līdzfinansētajām profesionālās izglītības speciālistu starptautiskajām mobilitātēm, kas norisināsies no 2024. gada 11. jūlija līdz 2024. gada 31. augustam projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739 ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 7. jūlijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus incoming mobility for VET learners and staff Call-5 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus incoming mobility for VET learners and staff Call-5 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 5. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam Erasmus+ programmas līdzfinansētajām profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātēm un profesionālās izglītības speciālistu ienākošajām mobilitātēm uz Latviju, kas norisināsies no 2024. gada 18. maija līdz 31. maijam (14 dienas, ieskaitot ceļā pavadīto laiku) projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728 ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 1. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus long-term and short-term mobilities for VET learners in 2024 (No. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739)
Erasmus long-term and short-term mobilities for VET learners in 2024 (No. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam Erasmus+ programmas līdzfinansētajām profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātēm uz Itāliju projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000132739 ietvaros.

Atlases 1. kārtas konkursa (uzsaukuma) mobilitāšu skaits:
 • 5 (piecas) profesionālās izglītības audzēkņu ilgtermiņa mobilitātes 90 dienu garumā no 2024. gada 1. jūnija līdz 29. augustam;
 • 8 (astoņas) profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mobilitātes 40 dienu garumā no 2024. gada 20. jūnija līdz 30. jūlijam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 10. aprīlī.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Short-term mobility of VET learners and teaching or training assignments of VET specialists: Call 4 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Short-term mobility of VET learners and teaching or training assignments of VET specialists: Call 4 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 4. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam Erasmus+ programmas līdzfinansētajām profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātēm un profesionālās izglītības speciālistu starptautiskajām mobilitātēm uz Bulgāriju, kas norisināsies no 2024. gada 28. aprīļa līdz 7. maijam (10 dienas, ieskaitot ceļā pavadīto laiku) projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728 ietvaros. Uzņemošais partneris ir izglītības iestāde “Pencho Semov” High school of Tourism”, pilsētā Gabrovo Bulgārijā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 10. martā.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET specialist teaching mobility for Ukrainian civilians Call 3 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET specialist teaching mobility for Ukrainian civilians Call 3 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 3. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām mobilitātēm profesionālās izglītības speciālistiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, 2024. gada martā  Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2022 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 26. februāris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 3 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 3 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 3. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām īstermiņa mobilitātēm profesionālās izglītības audzēkņiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, laika posmā no 2024. gada marta līdz 2024. gada maijam Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2022 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 9. februāris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Specialist Mobility Call 2 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET Specialist Mobility Call 2 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlases konkursam  Erasmus+ programmas līdzfinansētajām profesionālās izglītības speciālistu starptautiskajām mobilitātēm, kas norisināsies no uzsaukuma publicēšanas brīža līdz 2024. gada 31. maijam projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728 ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 10. janvāris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Learner Mobility Call 1 “Workshop Training in Sustainable Hospitality Digitalisation for Hospitality VET Learners” (No. 2021-1-LV01-KA220-VET-000033140)
Erasmus VET Learner Mobility Call 1 “Workshop Training in Sustainable Hospitality Digitalisation for Hospitality VET Learners” (No. 2021-1-LV01-KA220-VET-000033140)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz praktiskajiem treniņiem Erasmus+ programmas projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000033140 “Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit’” ietvaros laika posmā no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 29. oktobrim.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. septembris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Specialist Job Shadowing Mobility Call 1 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET Specialist Job Shadowing Mobility Call 1 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām darba ēnošanas mobilitātēm profesionālās izglītības speciālistiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara2023. gada maijā Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2022 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 10. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 2 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 2 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām ilgtermiņa mobilitātēm profesionālās izglītības audzēkņiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, laika posmā no 2023. gada maija līdz 2023. gada augustam Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2022 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 10. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 1 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 1 (No. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām mobilitātēm:

 1. Profesionālās izglītības audzēkņiem – ilgtermiņa mācību mobilitātes (Erasmus Pro);
 2. Profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātes;

laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz 2023. gada oktobrim Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2022 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055728.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 30. aprīlis.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Specialist Mobility Call 3 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Specialist Mobility Call 3 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 3. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām mobilitātēm profesionālās izglītības speciālistiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, 2023. gada martā Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 9. marts.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 3 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 3 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 3. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām ilgtermiņa mobilitātēm profesionālās izglītības audzēkņiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, laika posmā no 2023. gada marta līdz 2023. gada jūlijam (Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 9. marts.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Specialist Mobility Call 2 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Specialist Mobility Call 2 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām mobilitātēm profesionālās izglītības speciālistiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, laika posmā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada martam Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 12. decembris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 2 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 2 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 2. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām ilgtermiņa mobilitātēm profesionālās izglītības audzēkņiem – Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri  bēg no kara, laika posmā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada aprīlim (Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 12. decembris.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Specialist Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” for VET Teaching Staff” ( No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Specialist Mobility Call 1 “Teaching or training assignments” for VET Teaching Staff” ( No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ finansētajām Mobilitātes aktivitātēm profesionālās izglītības speciālistiem: nodarbību vadīšana no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. maijs.

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!

Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 1 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)
Erasmus VET Individual Learner Mobility Call 1 (No. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163)

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža izsludina 1. uzsaukumu dalībnieku atlasei uz Erasmus+ programmas finansētajām mobilitātēm:

 1. Profesionālās izglītības audzēkņiem – ilgtermiņa mācību mobilitātes Erasmus PRO;
 2. Profesionālās izglītības audzēkņu īstermiņa mācību mobilitātes;

laika posmā no 2022. gada jūnija līdz 2022. gada septembrim (vai no 2022. gada jūlija līdz 2022. gada oktobrim tehnisku iemeslu dēļ) Erasmus+ profesionālās izglītības (VET) projektā KA1 2021 “VET Education Mobility”, līguma Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006163.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 14. aprīlis.

NB! 1. uzsaukuma pagarinājums no 2022. gada 6. maija līdz 19. maijam!

Pilna informācija par atlasi ir pieejama šeit!


Erasmus+ projektu īstenošanu regulējošie dokumenti

Erasmus+ projekti profesionālajā izglītībā tiek īstenoti saskaņā ar šādiem dokumentiem:


Kontaktpersona par Erasmus+ projektu īstenošanu
Olga Zvereva
Olga Zvereva

Koledžas padomes priekšsēdētāja, Attīstības direktore

E-pasts: olga@hotelschool.lv


Erasmus+ īstenotie projekti 2014. – 2020. gada plānošanas periodā
ECVET viesmīlībā (Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265)
ECVET viesmīlībā (Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265)

Erasmus+ pamatdarbības KA1 “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “ECVET viesmīlībā” Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265 no 2020. gada jūlija līdz 2022. gada februārim īstenoja profesionālās izglītības iestādes un darba devēji Latvijā, Spānijā, Grieķijā, Kiprā un Itālijā. Projekta mērķa auditorija bija profesionālās tālākizglītības programmu viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu jomā izglītojamie un nesenie absolventi, kā arī šo programmu īstenošanā iesaistītie profesionālās izglītības speciālisti.

Uzzini vairāk par projekta norisi!

Mobilitātes profesionālajā izglītībā (Nr.2018-1-LV01-KA102- 046729)
Mobilitātes profesionālajā izglītībā (Nr.2018-1-LV01-KA102- 046729)

No 2018. gada jūnija līdz 2019. gada oktobrim HOTEL SCHOOL izglītojamie un profesionālās izglītības speciālisti piedalījās  Erasmus+ programmas projektā “Mobilitātes profesionālajā izglītībā” (projekta numurs: 2018-1-LV01-KA102- 046729). Izglītojamajiem tā bija iespēja iegūt darba pieredzi Itālijas, Spānijas un Grieķijas viesnīcās, savukārt, pedagogiem – iespēja veikt profesionālo pilnveidi ārvalstu izglītības iestādēs un viesmīlības nozares vadošajos uzņēmumos Portugālē, Spānijā, Itālijā un Lielbritānijā.

Uzzini vairāk par projekta norisi!

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.