Horizontālas profesionālās izglītības kapacitātes stiprināšanas projekts – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Horizontālas profesionālās izglītības kapacitātes stiprināšanas projekts

Horizontālas profesionālās izglītības kapacitātes stiprināšanas projekts

Projekts “Horizontāla PIA kapacitātes stiprināšana internacionalizācijai un modernizācijai, tostarp inovācijai, digitalizācijai un ilgtspējībai, izmantojot metodoloģijas nodošanu un labas prakses apmaiņu” / “Horizontal VET Capacity Building for internationalisation and modernisation including innovation, digitalisation and sustainability by methodology transfer and exchange of good practices”:

  • Projekta koordinators: HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža
  • Projekta īstenošanas periods:  2023. gada 1. decembris – 2025. gada 30. novembris
  • Projekta numurs: 101129249
  • Projekta akronīms: CB-VET plus
  • Projekta veids: ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

PIA kapacitātes stiprināšanas projekts ir vērsts uz Ukrainas rietumu reģiona, Latvijas un Itālijas PIA sniedzēju kapacitātes palielināšanu un internacionalizāciju un modernizāciju, lai stiprinātu privātā un valsts sektora sadarbību, uzlabotu PIA kvalitāti un spēju reagēt uz ekonomiskajām un sociālajām norisēm, saskaņot PIA nodrošinājumu ar vietējām, reģionālajām un valsts attīstības stratēģijām tādās jomās kā PIA skolotāju un pasniedzēju profesionālā attīstība, inovācijas PIA un projektā ieinteresēto pušu zaļo un digitālo prasmju attīstība TWIN pārejai, izmantojot metodoloģijas nodošanu un praktisko apmācību, ko vadīs divi pieredzējuši Eiropas PIA sniedzēji.

Horizontāli saskaņoti terciārā un neterciārā līmeņa PIA sniedzēji, koncentrējoties uz viesmīlību, tūrismu un pārtikas ražošanu, sagatavos četras darba paketes, tostarp:

  • WP1 “Projektu vadība un koordinēšana”;
  • WP2 “Ukrainas profesionālās izglītības skolotāju / pasniedzēju profesionālā attīstība”;
  • WP3 “Zaļo prasmju un digitālo inovāciju iekļaušana PIA mācību programmā Ukrainā”;
  • WP4 “Projekta rezultātu izplatīšana”, kur WP2 tiks iekļauti pieci metodiskie semināri Latvijā un Itālijā izglītības iestāžu modernizācijai un internacionalizācijai par zaļajām prasmēm; dvīņu pārejai: ESDGC iekļaušana mācību programmā un mācību un mācīšanās procesos; digitālās prasmes: ilgtspējīgas viesmīlības digitalizācijas aspekta integrācija un simulācijas programmatūras izmantošana mācību un mācību procesos, kā arī inovāciju un datorspēļu izmantošana un dizains viesmīlības nozares biznesa un izglītības procesos un NO LEFTOVER Culinary Arts profesionālās izglītības pedagogiem.

Projekts atbalstīs astoņu metodisko instrumentu kopu izstrādi ukraiņu valodā, lai pārnestu inovatīvas un modernas metodikas visā reģionā un nodrošinātu plašāku piekļuvi Eiropas PIA sniedzēju uzkrātajām zināšanām un to izmantošanu, un veicinot izstrādāto inovatīvo projektu ilgtspēju.

CB-VET plus projekts Nr. 101129249 apvieno četrus partnerus: HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžu, Italian Hospitality School SRL (Itālija), National University of Food Technologies (Ukraina) and Don Bosco Youth Educational Center (Ukraina).

                         
Projektu jaunumi

CB-VET plus projektu Nr. 101129249 līdzfinansē Eiropas Savienība.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.