Iniciatīvas un projekti

Iniciatīvas un projekti

Iniciatīvas un projekti

Starptautiskās sadarbības projekti

 

HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža aktīvi piedalās un izstrādā sadarbības projektus, lai veidotu spēcīgu starptautisko partneru tīklu, palielinātu HOTEL SCHOOL akadēmiskā un administratīvā personāla ekspertīzi un prasmes, veicinātu studentu starptautisko mobilitāti, saņemtu iekšējo un ārējo finansējumu pētniecībai, radošai izpausmei, personāla un studentu zināšanu bagātināšanai, kā arī izglītības programmu izstrādei.


 
 

No 2020. gada 13. līdz 15. februārim SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas pārstāvis ir piedalījies 18. starptautiskā specializētā izstādē “Izglītība un Karjera” Minskā (Baltkrievijā), lai prezentētu HOTEL SCHOOL piedāvātās izglītības iespējas. Potenciālie studējošie, kā arī ārzemju izglītības konsultanti izrādīja lielu interesi par piedāvātajām izglītības programmām un prakses iespējām Eiropas labākajās viesnīcās.

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža ir noslēgusi 2016. gada 20.jūnijā līgumu Nr. SKV-L-2016/476 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

     

No 2019. gada 13. līdz 21. oktobrim SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas pārstāvis ir piedalījies izglītības izstādēs Ķīnā (Pekinā), lai prezentētu HOTEL SCHOOL piedāvātās izglītības iespējas. Potenciālie studējošie, kā arī ārzemju izglītības konsultanti izrādīja lielu interesi par piedāvātajām izglītības programmām un prakses iespējām Eiropas labākajās viesnīcās.

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža ir noslēgusi 2016. gada 20.jūnijā līgumu Nr. SKV-L-2016/476 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Starptautiskā pētniecības un attīstības sadarbība ES Erasmus + KA2 stratēģiskās partnerības projektā 2017-1-UK01-KA204-036716 par pieaugušo izglītību ilgtspējīgai attīstībai un globālai pilsonībai (ESDGC).

HOTEL SCHOOL Viesnīcu vadības koledža laikposmā no 2017. līdz 2019. gadam piedalījās kā viens no sešiem starptautiskajiem projekta līdzautoriem kopā ar partneriem no Lielbritānijas, Portugāles, Nīderlandes, Rumānijas un Itālijas: GLaSP, Brigada do Mar, SECMO, CFPDR, GreenRope. Projekta mērķis ir izplatīt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai pieaugušo izglītībā, paaugstinot potenciālu organizācijās, kas nodrošina pieaugušo izglītību, formulējot kompetenču koncepciju ilgtspējīgai attīstībai un pilnveidojot pieaugušo izglītotāju kompetences. Partneri ir sastādījuši četrus intelektuālos produktus:

  1. Kompetenču koncepcija izglītībai ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai (ESDGC) a) pieaugušajiem izglītojamiem un b) pieaugušo izglītotājiem
  2. Apmācības kurss izglītībā ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai (ESDGC) pieaugušo izglītotājiem
  3. Mācību un mācīšanās resursi, tai skaitā mācīšanās materiāli ar iegultu izglītību ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai (ESDGC)
  4. Norādījumi pieaugušo izglītotājiem par izglītības ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai sniegšanu

2019. gada aprīlī HOTEL SCHOOL rīkoja un sniedza starptautiskas apmācības pieaugušo izglītotājiem par ESDGC, izglītību ilgtspējīgai attīstībai un globālajai pilsonībai Rīgā, lai demonstrētu, kā pielietot izstrādātos materiālus. Dažas praktiskas nodarbības notika Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Rīgas Zooloģiskajā dārzā, Getliņi EKO – mūsdienīgā, tehnoloģiskā un videi draudzīgā sadzīves atkritumu poligonā, kurā ražo ekoloģiski atjaunojamus enerģijas avotus un audzē dārzeņus.

Apmācības pieaugušajiem izglītojamajiem tika organizētas Portugālē, kur nodarbības un praktiskās meistarklases notika tuvu dabai Gale kempingā, Melidesā. Izglītotāji un izglītojamie piedalījās pludmales sakopšanas praktisko aktivitāti kopā ar Brigada do Mar, pludmales sakopšanas brīvprātīgo uzņēmumu. Apmācības dalībnieki ir apmeklējuši das Barradas da Serra, smalko kūrortu un strādājošo korķu koku fermu aptuveni 800 hektāru platībā, termoelektrisko spēkstaciju , delfīnu observatoriju un Sado upes ekosistēmu.

HOTEL SCHOOL izplatīja projekta rezultātus konferenču laikā 2018. gada maijā un 2019. gada maijā. Partneri ir apmeklējuši arī citu partneru, tostarp Portugāles, izplatīšanas konferences, ko rīkoja Brigada do Mar 2019. gada jūlijā.

 

No 2019. gada 2. līdz 7. aprīlim SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas pārstāvis ir piedalījies izglītības izstādēs Indijā (Mumbajā un Bangalorā) un Vjetnamā (Hanojā un Hošemīnā), lai prezentētu HOTEL SCHOOL piedāvātās izglītības iespējas. Potenciālie studējošie, kā arī ārzemju izglītības konsultanti izrādīja lielu interesi par piedāvātajām izglītības programmām un prakses iespējām Eiropas labākajās viesnīcās.

SIA “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža ir noslēgusi 2016. gada 20.jūnijā līgumu Nr. SKV-L-2016/476 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   


Erasmus + KA1 projekts “VET Mobilities in Hospitality Industry/ Mobilitātes viesmīlības industrijā”

2016. Gada 1. Jūnijā “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža uzsākusi Erasmus+ programmas pamatdarbības KA1 projekta “VET Mobilities in Hospitality Industry/ Mobilitātes viesmīlības industrijā” Nr. 2016-1-LV01-KA102-022476 profesionālās izglītības sektorā īstenošanu.

Projekta ietvaros laika periodā no 26.06.2016. līdz 23.09.2016. HOTEL SCHOOL RIGA studējošajiem un izglītojamajiem bija iespēja iegūt starptautisko darba pieredzi, iepazīties ar darba specifiku kūrortos, strādāt un dzīvot multikulturālā vidē augstā līmeņa viesnīcās Spānijā.

Savukārt 2016.gada septembrī koledžas administrācijas darbinieki un pasniedzēji brauca vizītē pieredzes apmaiņas nolūkos uz Atlantica Hotels and Resorts viesnīcām Griekijā. Šīs mobilitātes rezultātā tika nodibināta sadarbība 2017. un 2018. gadiem, kura paredz HOTEL SCHOOL RIGA studējošajiem un izglītojamajiem iziet mācību un kvalifikācijas praksi šī viesnīcu tīkla uzņēmumos. Tāpat tika izprasta konkrēto uzņēmumu darba organizācija, iegūts priekšstats par viesmīlības pakalpojumu sniegšanas specifiku tieši grieķu viesnīcās, restorānos un kūrortos, īpašu uzmanību pievēršot uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību orientētām iekšējām darba procedūrām.

Ar projekta palīdzību HOTEL SCHOOL RIGA ir nostiprinājusi sadarbību ar darba tirgu, paaugstinājusi absolventu konkurētspēju, palielinājusi studējošo un izglītojamo motivāciju mācīties un pilnveidot savas zināšanas.


Dalība starptautiskās izglītības izstādēs Uzbekistānā un Ukrainā

2016. gada septembrī un novembrī “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas pārstāvji piedalījās 15. starptautiskā izstādē Taškentā (Uzbekistānā) „Izglītība un Karjera” un Starptautiskā izglītības izstādē Ukrainā.

Trīs dienu laikā skolēniem un studentiem bija sniegta informācija par karjeras iespējām viesmīlības jomā, iespēju saņemt ES un Britu diplomus Viesnīcu vadībā Latvijā un iziet praksi labākās viesnīcās Eiropā (Spānijā, Vācijā un Grieķijā). Visvairāk topošus studentus ieinteresēja ziņas par iespēju iegūt izglītību gan Latvijā, gan mācoties tālmācībā, kā arī pieejamākā studiju maksa Eiropā.

Tika dibināti kontakti ar jaunie sadarbības partneriem gan Uzbekistānā, gan Ukrainā.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.