Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

Pētniecības integrēšana studiju procesā

 

Saskaņā ar HOTEL SCHOOL Zinātniski pētnieciskās darbības stratēģiju 2016.-2022. gadam HOTEL SCHOOL mērķis ir attīstīt pētniecisko darbību Koledžas noteiktajos pētniecības virzienos un veikt lietišķos un tirgus orientētos pētījumus, nodrošināt zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāti un studiju un pētnieciskā darba integritāti, dodot ieguldījumu jaunu zināšanu veidošanā un izplatīšanā un sekmējot šo jomu izpēti reģionā.

Pētniecības jomā HOTEL SCHOOL īsteno fokusētu pieeju, aktuālo problemātiku skatot tieši viesmīlības nozares kontekstā, kas ir HOTEL SCHOOL izvēlētā specializācija.

HOTEL SCHOOL atbalstītie pētniecības virzieni:
 1. ilgtspējīga uzņēmējdarbība viesmīlībā
 2. kvalitātes un finanšu vadība viesmīlībā
 3. cilvēkresursu attīstība viesmīlībā
 4. mūsdienu gastronomija
 5. tehnoloģiskais progress un inovācijas viesmīlības jomā
 6. viesmīlības uzņēmumu mārketings un konkurētspēja
 7. didaktika profesionālajā izglītībā

Par HOTEL SCHOOL zinātniski pētniecisko darbību atbild, to organizē un īsteno Pētniecības un projektu daļa, kuras funkcijās ietilpst:

 • akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās pētniecības darba koordinēšana
 • zinātniski pētniecisko semināru un konferenču organizēšana
 • zinātniski pētniecisko rakstu krājuma izdošana
 • starptautiskas sadarbības projektu vadīšana pētniecības jomā
 
Pētniecības un projektu daļas vadītāja:
Mg. Oec., Mg. Paed. J. Korjuhina
research@hotelschool.lv
   

HOTEL SCHOOL zinātniskās pētniecības darba aktivitāšu galerija


 
“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžas zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2017.-2019. gadā
(Lejuplādēt pdf failu)

Komentē

Jekaterina Korjuhina

Jekaterina Korjuhina

Pētniecības daļas vadītāja, lektore

HOTEL SCHOOL akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās dažādās zinātniski pētnieciskā darba aktivitātēs - uzstājas starptautiskās konferencēs, izstrādā zinātniskās publikācijas, mācību un metodiskos līdzekļus, organizē starptautiskus seminārus un konferences, kā arī iesaista pētniecībā studējošos.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.