Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5) – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Latvijā akreditēta studiju programma

 

“Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” ir īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Latvijas 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Viesnīcu pakalpojumu organizators”.

Viesnīcu pakalpojumu organizators ir speciālists, kurš piedalās viesmīlības uzņēmuma pārvaldē, plāno un koordinē uzņēmuma struktūrvienību darbību, vada personālu, veicina produktu un pakalpojumu pārdošanu un budžeta izpildes kontroli.

Programmu izstrādāja HOTEL SCHOOL pasniedzēji sadarbībā ar viesmīlības nozares praktiķiem un darba devējiem. Programma ir akreditēta līdz 2024. gada 31. decembrim. Studiju kursu saturs tiek aktualizēts katru gadu.

Lejupielādēt “Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” studiju programmas satura un realizācijas aprakstu (Pdf)

Programmas saturs
A DAĻA – obligātie nozares priekšmeti:
 • Profesionālā angļu valoda
 • Profesionālā spāņu/ vācu valoda
 • Studiju darbu noformēšana un prezentēšana
 • Uzņēmējdarbība
 • Lietvedība un finanses
 • Vadības prasmes
 • Personāla vadība
 • Makroekonomika
 • Civilā aizsardzība
B DAĻA – specializācijas priekšmeti:
 • Lietišķā saskarsme
 • Mūsdienu viesmīlības industrija
 • Ceļojumu un tūrisma industrijas pamati
 • Istabu nodaļas darba organizēšana
 • Viesnīcas vadības datorprogrammas
 • Ēdienu un dzērienu nodaļas darba organizēšana
 • Konferenču un banketu organizēšana
 • Bāra darba organizēšana
 • Likumi viesmīlības nozarē
 • Viesmīlības uzņēmumu mārketings
 • Pārdošana un tirdzniecības veicināšana
 • Kvalitātes pārvaldība viesmīlībā
 • Sagādes un noliktavu saimniecības darba organizēšana
 • Ilgtspējīga resursu pārvaldība viesmīlībā
C DAĻA – izvēles nozares priekšmeti:
 • Mūsdienu gastronomija
 • Sanitārija un higiēna
 • Latviešu valoda ārzemniekiem
 • Darbiekārtošanas un profesionālā pilnveide
 • Viesmīlības pakalpojuma piedāvājuma izstrāde
 • Darbs multikulturālā vidē
 • Kūrortviesnīcu speciālie pakalpojumi

Studiju process un prakse
 

Programmas apguve aizņems 2,3 gadus jeb 5 semestrus, kuru laikā jāsavāc 90 kredītpunkti. Studijas iekļauj lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības (piemēram, viesnīcu vadības dartorprogrammu apguvi, kulinārijas meistarklases utt.), kā arī praksi viesnīcās. Tāpat tiek organizētas ekskursijas uz dažādiem viesmīlības uzņēmumiem un nozares profesionāļu vieslekcijas, kā arī praksi viesnīcās. Apskatīt studiju kursu apguves vērtēšanas un vērtējuma reģistrēšanas infografiku (Pdf).

 

Jau pirmā semestra beigās ir paredzēta vienu mēnesi ilga prakse, kas notiek Latvijas (parasti Rīgas centra) vadošo zīmolu viesnīcās – Kempinski, Radisson Blu, Park Inn u.c. Savukārt otrajā studiju gadā tiek nodrošināta apmaksāta prakse ārzemju viesnīcās un kūrortos vismaz 3 mēnešu garumā, kuras laikā studenti saņem ikmēneša stipendiju (dzīvošanu un ēdināšanu sedz darba devējs).  Uzzināt vairāk par prakses vietām un stipendijām >>

Programmas beigās jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Apskatīt kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas infografiku (Pdf)
 
Programmas akreditācijas dati
 

Studiju programma “Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” ir akreditēta līdz 31.12.2024.

Par studiju programmas apgūšanu tiek izsniegts valsts atzīts diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību.

 
Karjeras un studiju turpināšanas iespējas programmas absolventiem
 

Atbilstoši 2023. gadā īstenotajai HOTEL SCHOOL absolventu aptaujai, 100% absolventu ir darba attiecībās un strādā viesmīlības vai ar viesmīlības nozari saistītajā nozarē. 55.6% aptaujāto uzsāka darba gaitas studiju laikā, savukārt 33.3% – gada laikā pēc absolvēšanas. Visi aptaujātie absolventi jutās sagatavoti darba tirgum (77.8% – ļoti sagatavoti, 22.8% – drīzāk sagatavoti). Visbeidzot, 89% absolventu piekrīt, ka HOTEL SCHOOL iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst darba tirgus prasībām.

Programmas absolventi var turpināt izglītību citās Latvijas augstskolās, iestājoties augstākā līmeņa studiju programmās uzreiz 2. vai pat 3. studiju gadā. HOTEL SCHOOL ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām Latvijas augstskolām, kuras īsteno bakalaura līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadībā. Sadarbības ietvaros HOTEL SCHOOL absolventi tiek uzņemti vēlākos studiju posmos, kā arī var pretendēt uz īpašu studiju maksas atlaidi.


Uzņemšanas prasības
 

Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā pēc vidējās izglītības ieguves. Konkursa atlases kritērijs ir visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Piesakoties studijām angļu valodā, angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātam jābūt vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem. Ārzemnieku uzņemšana notiek ar papildu iestājpārbaudījumu – interviju, kuras mērķis ir noskaidrot reflektanta motivāciju studijām.

Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam (Apskatīt Pdf)


Komentārs: Nataša Stoļarova, metodiķe

“Studijām šajā programmā ir iespējams saņemt valsts galvotu kredītu. Lai to noformētu, jāpiesakās Studiju daļā.”

Komentē

​Dzintars Priedītis

​Dzintars Priedītis

Studiju programmas direktors, docents

Šī ir patiesi apjomīgākā HOTEL SCHOOL programma, kas iekļauj visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kļūtu par kompetentu un pieprasītu viesnīcu pakalpojumu organizatoru. Tanī pat laikā tā izpilda valsts augstākās profesionālās izglītības standarta prasības attiecībā uz uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšanu, kas perspektīvā var noderēt, uzsākot savu biznesu

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.