Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Viesmīlības pakalpojumu organizēšana (LKI 5)

Latvijā akreditēta studiju programma

 

“Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” ir 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, kuras apguves rezultātā tiek piešķirta Latvijas 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Viesnīcu pakalpojumu organizators” (atbilst 5. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim).

Viesnīcu pakalpojumu organizators ir speciālists, kurš piedalās viesmīlības uzņēmuma pārvaldē, plāno un koordinē uzņēmuma struktūrvienību darbību, vada personālu, veicina produktu un pakalpojumu pārdošanu un budžeta izpildes kontroli.

Programmu izstrādāja HOTEL SCHOOL pasniedzēji sadarbībā ar viesmīlības nozares praktiķiem un darba devējiem. Programma tika licencēta 2015. gadā. Studiju kursu saturs tiek aktualizēts katru gadu.

Lejupielādēt “Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” studiju programmas satura un realizācijas aprakstu (Pdf)

Programmas saturs
A DAĻA – obligātie nozares priekšmeti:
 • Profesionālā angļu valoda
 • Profesionālā spāņu/ vācu valoda
 • Studiju darbu noformēšana un prezentēšana
 • Uzņēmējdarbība
 • Lietvedība un finanses
 • Vadības prasmes
 • Personāla vadība
 • Makroekonomika
 • Civilā aizsardzība
B DAĻA – specializācijas priekšmeti:
 • Lietišķā saskarsme
 • Mūsdienu viesmīlības industrija
 • Ceļojumu un tūrisma industrijas pamati
 • Istabu nodaļas darba organizēšana
 • Viesnīcas vadības datorprogrammas
 • Ēdienu un dzērienu nodaļas darba organizēšana
 • Konferenču un banketu organizēšana
 • Bāra darba organizēšana
 • Likumi viesmīlības nozarē
 • Viesmīlības uzņēmumu mārketings
 • Pārdošana un tirdzniecības veicināšana
 • Kvalitātes pārvaldība viesmīlībā
 • Sagādes un noliktavu saimniecības darba organizēšana
 • Ilgtspējīga resursu pārvaldība viesmīlībā
C DAĻA – izvēles nozares priekšmeti:
 • Mūsdienu gastronomija
 • Sanitārija un higiēna
 • Latviešu valoda ārzemniekiem
 • Darbiekārtošanas un profesionālā pilnveide
 • Viesmīlības pakalpojuma piedāvājuma izstrāde
 • Darbs multikulturālā vidē
 • Kūrortviesnīcu speciālie pakalpojumi

Studiju process un prakse
 

Programmas apguve aizņems 2,3 gadus jeb 5 semestrus, kuru laikā jāsavāc 90 kredītpunkti. Studijas iekļauj lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības (piemēram, viesnīcu vadības dartorprogrammu apguvi, kulinārijas meistarklases utt.), kā arī praksi viesnīcās. Tāpat tiek organizētas ekskursijas uz dažādiem viesmīlības uzņēmumiem un nozares profesionāļu vieslekcijas, kā arī praksi viesnīcās. Apskatīt studiju kursu apguves vērtēšanas un vērtējuma reģistrēšanas infografiku (Pdf).

 

Jau pirmā semestra beigās ir paredzēta vienu mēnesi ilga prakse, kas notiek Latvijas (parasti Rīgas centra) vadošo zīmolu viesnīcās – Kempinski, Radisson Blu, Park Inn u.c. Savukārt otrajā studiju gadā tiek nodrošināta apmaksāta prakse ārzemju viesnīcās un kūrortos vismaz 3 mēnešu garumā, kuras laikā studenti saņem ikmēneša stipendiju (dzīvošanu un ēdināšanu sedz darba devējs).  Uzzināt vairāk par prakses vietām un stipendijām >>

Programmas beigās jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Apskatīt kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas infografiku (Pdf)
 
Programmas akreditācijas dati
 

Studiju programma “Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” ir akreditēta līdz 30.06.2024.

Par studiju programmas apgūšanu tiek izsniegts valsts atzīts diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 
Karjeras un studiju turpināšanas iespējas programmas absolventiem
 

Atbilstoši 2017. gadā īstenotajai HOTEL SCHOOL absolventu aptaujai, kuras ietvaros tika uzrunāti studiju programmas “Viesmīlības pakalpojumu organizēšana” pirmā izlaiduma absolventi, 100% no aptaujātajiem absolventiem strādāja vietējos vai ārzemju viesmīlības uzņēmumos. 2019. gada nogalē / 2020. gada sākumā veiktās Koledžas absolventu aptaujas, kuras ietvaros tika uzrunāti 2018., 2019. un 2020. gada absolventi, dati liecina, ka 86% no aptaujātajiem absolventiem ir nodarbināti viesmīlības vai saistītā nozarē. Lielākā daļa absolventu ir atzinuši, ka Koledžā iegūtā izglītība ir viņiem palīdzējusi atrast darbu jau studiju laikā vai gada laikā pēc absolvēšanas. 71% aptaujāto norādīja, ka viņu darba pienākumos ietilpst viesmīlības pakalpojumu organizēšana, vēl 29% aptaujāto – ka daļēji ietilpst. Visi aptaujātie absolventi atzina, ka izmanto Koledžā iegūtās zināšanas un prasmes savā patreizējā darbā.

Programmas absolventi var turpināt izglītību citās Latvijas augstskolās, iestājoties augstākā līmeņa studiju programmās uzreiz 2. vai pat 3. studiju gadā. HOTEL SCHOOL ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām Latvijas augstskolām, kuras īsteno otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadībā. Sadarbības ietvaros HOTEL SCHOOL absolventi tiek uzņemti vēlākos studiju posmos, kā arī var pretendēt uz īpašu studiju maksas atlaidi.


Uzņemšanas prasības
 

Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā pēc vidējās izglītības ieguves. Konkursa atlases kritērijs ir visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Piesakoties studijām angļu valodā, angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātam jābūt vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmju līmeņiem. Ārzemnieku uzņemšana notiek ar papildu iestājpārbaudījumu – interviju, kuras mērķis ir noskaidrot reflektanta motivāciju studijām.

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam (Apskatīt Pdf)


Komentārs: Jekaterina Sadovaja, Studentu servisa vadītāja

“Studijām šajā programmā ir iespējams saņemt valsts galvotu kredītu. Lai to noformētu, jāpiesakās Studentu Servisā.

Komentē

​Dzintars Priedītis

​Dzintars Priedītis

Studiju programmas direktors, docents

Šī ir patiesi apjomīgākā HOTEL SCHOOL programma, kas iekļauj visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kļūtu par kompetentu un pieprasītu viesnīcu pakalpojumu organizatoru. Tanī pat laikā tā izpilda valsts augstākās profesionālās izglītības standarta prasības attiecībā uz uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšanu, kas perspektīvā var noderēt, uzsākot savu biznesu

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.