Apply for a researcher’s position! – “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža

Apply for a researcher’s position!

Apply for a researcher’s position!

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz PĒTNIEKA amatu.

Amata pienākumi:

 1. veikt zinātniski pētniecisko darbu viesmīlības nozarē, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku;
 2. izstrādāt un īstenot zinātniski pētnieciskos projektus koledžā, veikt finansējuma piesaisti;
 3. rakstīt mācību grāmatas un izstrādāt citus mācību līdzekļus;
 4. sagatavot un publicēt zinātniski pētnieciskos rakstus atbilstoši koledžas prioritārajiem pētniecības virzieniem;
 5. uzstāties zinātniski pētnieciskajās konferencēs un semināros;
 6. organizēt zinātniski pētnieciskās konferences un seminārus koledžā;
 7. piedalīties starptautiskās sadarbības projektos Koledžā;
 8. gatavot koledžas zinātniski pētniecisko darba pārskatus;
 9. piedalīties Koledžas pašnovērtēšanas darbā;
 10. veikt citus amatam atbilstošus pienākumus.

Mēs piedāvājam:

 1. darba līgumu uz ievēlēšanas termiņu 6 gadi;
 2. atalgojumu 800 EUR bruto par nepilnu slodzi (20 stundas nedēļā);
 3. darba devēja apmaksātu apmācību darba vietā un kursos;
 4. pieredzējušo kolēģu atbalstu;
 5. teicamu darba vidi vienā no skaistākajiem birojiem Vecrīgā.

Prasības kandidātam:

 1. latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī
 2. doktora vai maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, pedagoģiska izglītība
 3. iepriekšējā pieredze zinātniski pētniecisko publikāciju un / vai mācību grāmatu sagatavošanā viesmīlības nozarē
 4. iepriekšējā darba pieredze augstskolā vai koledžā
 5. izglītība vai iepriekšējā darba pieredze zinātniskās pētniecības projektu sagatavošanā, īstenošanā vai uzraudzībā

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 2022. gada 24. augustam jāiesniedz šādi dokumenti (sūtot tos elektroniski uz e-pastu: cv@hotelschool.lv):

 • koledžas direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē;
 • dzīves un darba gājums (curriculum vitae – CV );
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas
 • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr.: 29569309

Piesakoties konkursam pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei, kuras nolūks ir amata pretendentu atbilstības izvērtēšana un darba līguma noslēgšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu apstrādes pārzinis ir “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža, SIA, Smilšu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālrunis: 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv.

Subscribe our newsletter

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.