Apply for a docent’s academic position!

Apply for a docent’s academic position!

“HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža izsludina konkursu uz DOCENTA akadēmisko amatu studiju kursā “Uzņēmējdarbība” ar ievēlēšanas termiņu 6 gadi.

Uz docenta amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, publikācijas zinātniskajos žurnālos vai izdevumos, publicēti mācību līdzekļi atbilstoši pasniedzamajam studiju priekšmetam, un kurai zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par 3 gadiem, no tiem vismaz viens akadēmiskā darba gads ir nostrādāts augstskolā.

Amatam paredzēta nepilna slodze, ar apmaksu pēc stundas tarifa likmes (no 11,25 EUR par akadēmisko stundu / no 15 EUR stundā) atkarībā no docēto studiju kursu skaita un apjoma.

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 2022. gada 30. jūnijam jāiesniedz šādi dokumenti (sūtot tos elektroniski uz e-pastu: cv@hotelschool.lv):

  • Koledžas direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē, apstiprinātas diplomu kopijas par augstāko izglītību, akadēmiskajiem un zinātniskajiem grādiem;
  • pēdējo sešu gadu laikā publicēto pētniecisko, metodisko darbu saraksts;
  • dzīves un darba gājums (curriculum vitae – CV );
  • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei, kuras nolūks ir amata pretendentu atbilstības izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu apstrādes pārzinis ir “HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledža, SIA, Smilšu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālrunis: 67213037, e-pasts: info@hotelschool.lv.

Subscribe our newsletter

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Learn more about our use of Cookies by viewing our Privacy Policy.