Noslēdzies Erasmus+ pamatdarbības KA1 “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “ECVET viesmīlībā” Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265 – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Noslēdzies Erasmus+ pamatdarbības KA1 “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “ECVET viesmīlībā” Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265

Noslēdzies Erasmus+ pamatdarbības KA1 “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekts “ECVET viesmīlībā” Nr. 2020-1-LV01-KA102-077265

Projektu “ECVET viesmīlībā” no 2020. gada jūlija līdz 2022. gada februārim īstenoja profesionālās izglītības iestādes un darba devēji Latvijā, Spānijā, Grieķijā, Kiprā un Itālijā. Projekta mērķa auditorija bija profesionālās tālākizglītības programmu viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu jomā izglītojamie un nesenie absolventi, kā arī šo programmu īstenošanā iesaistītie profesionālās izglītības speciālisti. Projekta ietvaros tika īstenotas līdz pat 3 mēnešiem ilgas prakses mobilitātes uz Spānijas,  Grieķijas, Kipras un Itālijas viesnīcām HOTEL SCHOOL izglītojamajiem, kā arī līdz pat 12 mēnešiem ilgas stažēšanās mobilitātes uz Itālijas viesnīcām HOTEL SCHOOL absolventiem. Vienlaikus HOTEL SCHOOL profesionālās izglītības speciālisti īstenoja mācību mobilitātes Vidusjūras reģiona viesnīcās 1 nedēļas garumā, kā arī mācīšanas mobilitātes izglītības iestādē Itālijā 3 nedēļu garumā.

Projektā iesaistītie izglītojamie, nesenie absolventi un profesionālās izglītības speciālisti uzlaboja svešvalodu prasmes, starpkultūru komunikācijas prasmes; ieguva izpratni par unikālo Vidusjūras reģiona kūrortviesnīcu pakalpojumu nodrošināšanu, jaunāko tehnoloģiju pielietojumu viesmīlībā, ilgtspējīga tūrisma principu integrēšanu viesnīcu ikdienas operācijās u.c. aktuālajām tendencēm viesmīlības uzņēmumu darbībā, piemēram, epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanā. Izglītojamie un nesenie absolventi attīstīja spēju veikt profesionālos darba pienākumus atbilstoši profesijā pieņemtajiem standartiem, iemācījās uzņemties atbildību, plānot savu laiku, strādāt individuāli un komandā, pildīt uzticētos pienākumus patstāvīgi, tādējādi paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū. Papildus, profesionālās izglītības speciālisti apzināja iespējas veikt profesionālās izglītības programmu mācību satura, metožu un izglītības procesa organizācijas pilnveidi, lai izglītības programmas labāk pielāgotu mūsdienu viesmīlības industrijas attīstības tendencēm un darba devēju prasībām. Visbeidzot visas projektā iesaistītas organizācijas palielināja savu spēju darboties ES / starptautiskā līmenī.

Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.