Mūsu vērtības un misija

Mūsu vērtības un misija

Mūsu vērtības un misija

Mūsu vērtības un misija


HOTEL SCHOOL darbības pamatprincipi
 • HOTEL SCHOOL darbības tiesiskais pamats ir Augstskolu likums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti un Koledžas Nolikums;
 • HOTEL SCHOOL ir noteikta specializācija – profesionālā izglītība viesmīlības jomā;
 • izglītības process Koledžā tiek organizēts, ievērojot studentcentrētas pieejas, akadēmiskā godīguma un iekšējās kvalitātes pārvaldības principus;
 • HOTEL SCHOOL akadēmiskā personāla vidū ir viesmīlības nozares praktiķi ar ievērojamu darba stāžu viesnīcu vadošajos amatos;
 • studiju ietvaros HOTEL SCHOOL katram studējošajam nodrošina praksi augsta līmeņa Latvijas un ārzemju viesnīcās, tādējādi ļaujot iegūt starptautisku darba pieredzi pasaulē atzītu viesmīlības zīmolu uzņēmumos;
 •  savā darbībā HOTEL SCHOOL īsteno nediskriminējošu attieksmi pret visiem tās studējošajiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, kā arī tiecas nepieļaut interešu konflikta situācijas;;
 • HOTEL SCHOOL tiecas popularizēt ilgtspējīgā tūrisma pamatprincipu ievērošanu viesmīlības nozarē.

HOTEL SCHOOL misija

HOTEL SCHOOL misija ir sniegt kvalitatīvu izglītību viesmīlības jomas pieprasītākajās profesijās un palīdzēt uzsākt karjeru viesmīlības nozares vadošajos uzņēmumos vietējā un starptautiskā mērogā.

HOTEL SCHOOL vīzija

HOTEL SCHOOL vīzija ir kļūt par atzītu un starptautiski konkurētspējīgu augstākās izglītības iestādi, kura sagatavo augsti kvalificētus un motivētus speciālistus – nākotnes viesmīlības industrijas līderus.

HOTEL SCHOOL attīstības prioritātes

Lai nodrošinātu HOTEL SCHOOL ilgtermiņa darbību un konkurētspēju, kā arī lai panāktu HOTEL SCHOOL iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā, HOTEL SCHOOL vadība ir noteikusi 8 prioritāros attīstības virzienus, kas formulēti Attīstības stratēģija 2016.-2022. gadam. Tie ir:

 1. akreditācija
 2. studiju programmu piedāvājuma paplašināšana
 3. personāla kapacitātes stiprināšana
 4. materiāli tehnisko resursu attīstīšana
 5. informatīvo un metodisku resursu attīstīšana
 6. pētnieciska potenciāla attīstīšana
 7. starptautiskā sadarbība un internacionalizācija
 8. studējošo skaita palielināšana
Ar pilnu Attīstības stratēģijas 2016.-2022. gadam tekstu iespējams iepazīties šeit.

2021. gadā HOTEL SCHOOL izstrādāja nozīmīgu plānošanas dokumentu nākamajam periodam – “Modernizācijas un interncionalizācijas stratēģija 2021.-2027. gadam”, ar kuras saturu iespējams iepazīties šeit.

Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.