Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit – HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledža

Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit

Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit
Projekts “Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit”:

Pieejas ilgtspējīgai viesmīlības digitalizācijai joprojām ir nepietiekami izstrādātas, jo īpaši dažos reģionos. Tā kā jēdzieni “ilgtspējīgā viesmīlība” un “viesmīlība”, “digitalizācija” un “ilgtspējīgā digitalizācija” un “digitalizācija, kura sekmē ilgtspēju” ir atšķirīgi, ir svarīgi apvienot starptautiskā konsorcija spējas, kas ir unikālas un specifiskas šai tēmai ar savām zināšanām. Tādas valstis kā Dānija un Zviedrija ir īpaši attīstītas, izmantojot tehnoloģiju attīstību, digitalizāciju un ilgtspējības praksi; un ir lietderīgi pārnest zināšanas un praksi starp valstīm.

Projekts “Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit“, Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000033140, apvieno sešus partnerus: HOTEL SCHOOL Viesnīcu biznesa koledžu, City Unity College Nicosia (Kipra), Dania Academy (Dānija), DigitalGuest APS (Zviedrija), INERCIA DIGITAL SL (Spānija) and Italian Hospitality School SRL (Itālija). Starptautiska sadarbība starp partneriem palīdz apvienot R&D kapacitāti, dalīties ar esošo praksi un veidot darba konsīliju, lai kopīgiem spēkiem risinātu problēmas, aktuālas visu iesaistīto valstu pārstāvjiem (un ne tikai) profesionālās izglītības audzēkņu, profesionālās izglītības speciālistu un darba tirgus līmenī, aptverot vajadzību paaugstināt digitālo prasmju un digitalizācijas prasmju kapacitāti Eiropas Savienībā. 

Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi apmācībām un kvalifikācijām, apvienojot resursus, nodrošināt profesionālās izglītības speciālistu sākotnējo un/vai turpmāko apmācību un stiprināt pamatprasmes profesionālajā un tālākizglītībā, jo īpaši digitālās prasmes, zaļās prasmes, nodarbināmība.

Projekta uzdevumi:

  • Izstrādāt rokasgrāmatu “Sustainable Hospitality Digitalisation Guidebook” profesionālās izglītības audzēkņiem;
  • Sagatavot praktiskās vadlīnijas “Pedagogy of Sustainable Hospitality Digitalisation” profesionālās izglītības speciālistiem un profesionālās izglītības un tālākizglītības treneriem viesmīlībā;
  • Izstrādāt digitālo mācību kursu “Sustainable Hospitality Digitalisation Toolkit” ar mācību materiāliem profesionālajām un tālākizglītības mācību programmām, kā arī profesionālajiem semināriem;
  • Izveidot vebināru sēriju, lai uzskatāmi demonstrētu, kā lietot projekta ietvaros izstrādātos resursus un mācību kursu, gan profesionālās izglītības speciālistiem, gan profesionālās izglītības audzēkņiem, un saņemtu atsauksmes par saistītajiem ilgtspējīgas digitalizācijas apakšjautājumiem;
  • Uzlabot profesionālās izglītības speciālistu zināšanas par viesmīlības digitalizāciju un pieejām, kā ietvert digitalizāciju mācību priekšmetos;
  • Mobilizēt sociālo kapitālu, lai palielinātu izpratni un veicinātu nepieciešamību uzlabot digitālās un digitalizācijas prasmes viesmīlības profesionālajā izglītībā un viesmīlības nozarē;
  • Uzlabot projekta dalībnieku intelektuālās un digitalizācijas kompetences.
Projekta rezultātus lūdzam skatīties projekta mājaslapā: www.sustainable-hospitality-digitalisation-toolkit.com!

Projekta ziņas:

 

 

 

 
 
Pieraksties jaunumiem!

Mēs informējam Jūs, ka šī tīmekļa vietne izmanto savus, tehniski nepieciešamus un trešo pušu sīkdatnes failus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes lietotāju draudzīgumu un garantētu augstu funkcionalitāti. Turpinot šīs vietnes pārlūkošanu, Jūs piekrītat sīkdatņu failu izmantošanai. Uzziniet vairāk par sīkdatņu failu izmantošanu, apskatot konfidencialitātes politiku.